Editing by Marzena Lesinska

JoCoach - PRO Consulting bvba

Business & Life Coach - 3Keys Practitioner - WORK and LIVE!

Wie is "Ik" ?
een vertelmoment door gecertificeerd 3Keys Practitioner en Coach Johan Van de Put 
Elke tweede donderdag van de maand, van november 2019 tot maart 2020
Start 20:00 - einde 21:30.
Plaats: Mechelen, adres volgt later
Prijs: €10 - cash a/d ingang

Heb je je ooit afgevraagd wie je werkelijk bent? Eergisteren misschien, toen je defensief reageerde zonder te weten waarom? Of als je een keuze maakte die niet goed aanvoelde? 90% van de tijd leven we  een leven vooraf ontworpen door de opvoeders uit onze kindertijd . Een leven, dat gewoon een “side-effect” is van onze wonden uit het verleden. Maar het leven biedt meer dan dit. 

In een informele setting en in een gemakkelijk te begrijpen taal deelt Johan Van de Put zijn persoonlijke reis van zelf-ontdekking. Is het gewoon een een-mans-verhaal ? Nee. Terwijl hij zichzelf als voorbeeld neemt nodigt de spreker jou uit om een bezoekje te brengen aan jouw eigen IK met behulp van een eenvoudige oefening. Wat als je jouw vrijheid vindt met maar één stapje door een vergrootglas te zetten?

Voor wie?

Voor eenieder, geïnteresseerd om een bewuster leven te leven. Voor coaches, geïnteresseerd om hun "coaching presence" te verbeteren en een betere connectie met hun klanten te maken  

En voor JOU.


Geef hieronder je naam en e-mailadres op en wij noteren jouw interesse en houden je op de hoogte van de plaats waar de vertellingen zullen doorgaan.

Who is "I" ?

a storytelling moment by certified 3Keys Practitioner and Coach Johan Van de Put


Every second Thursday of the month, form November 2019 till March 2020

Start 8 pm - end 9:30 pm

Place: Mechelen, address tbc

Price €10 - cash at entrance


Have you ever wondered who you really are? Maybe the day before yesterday when you reacted defensively without knowing why? Or when you made a choice, which did not feel good? 90% of the time we live a life pre-designed by our childhood educators. A life, which is simply a “side-effect” of our past woundings. But there is more to life than this.

In an informal setting and in an easily understandable language Johan Van de Put shares his personal journey of self-discovery. Is it just a one-man-talking event? No. While taking himself as an example and with help of a simple exercise, the speaker invites you to pay the visit to your own core self. Because what if freedom is just one step through the looking glass away?

For who? 

For anybody intrigued by the idea of living a more concious life.  

For all coaches interested in exploring their own coaching presence and creating deeper connections with their clients.

And for YOU

Please provide your name and email address below if you are interested and we will keep you informed about the location of the storytelling sessions. 

Bedankt voor jouw interesse voor de Wie is "Ik" vertelling..
Wij laten je zsm de locatie weten.

Thank you for your interest in the story telling sessions about "Who is "I""
We will get in touch soon to inform you about the location.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.