Editing by Marzena Lesinska

JoCoach - PRO Consulting bvba

Business & Life Coach - 3Keys Practitioner - WORK and LIVE!

Branka van Roon, Inner-Path

At Inner Path, we work with leaders who are ready to grow into ...

Logaine van Poll

Fear swallows children and the adults they become

November 2019 - Maart 2020

Wie is "IK"? 

een vertelling door Johan Van de Put

November 2019 - March 2020

Who is "I"? 

a storytelling by Johan Van de Put

 

Ilona Brook
Zijn wie je werkelijk bent

 Voluit Leven na Overleven

THE place to be for Professional Coaches

More than 30,000 members in 142 countries

Affective Work for Effective Change

Is this work for you?

 

Anke Zindler

Leven, werken en keuzes maken vanuit jouw kern ...